"Kullanıcı Sözleşmesi"

06.03.2011 tarih ve 27866 Sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”  gereğince internet sitelerince gerçekleştirilen satışlar için sözleşme.

 

1-Satıcı ve Alıcı (Muhataplar)

1.1- Satıcı Ünvanı: İnciay Yapımcılık  Filimcilik Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık İth.İhr.Tic. ve  San. Ltd.Şti. (İnciay Kitap)  Adres: Sağlık Mah. 86013 sk. No:35 Kat:1 Toroslar /MERSİN 

Telefon: 0 324.336 76 89

Web Adresi: www.inciaykitap.com / www.inciayyapim.com

E-posta: fatmainciay@mynet.com  

 

1.2- Alıcı : Alıcının adresi, alacağı kitap/kitaplar için sipariş verdiği alanda belirtilecektir.

Bu sözleşmede belirtilen adresler, satıcı ve alıcının yasal posta/tebligat adresleri olup, bir değişiklik olduğunda; yazılı olarak bilgi verilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

2-Konu
Satıcı ve Alıcı’ya ait inciaykitap.com İnternet sitesinden elektronik ortamda ürün seçerek sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu ürün/ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair “4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, satıcı ve alıcının(muhatapların) hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

 

3-Ürünlere Ait Özellikler

3.1-Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, kargo ücreti, tüm vergiler dahil toplam satış bedeli, ödeme şekli, teslimat ve fatura adresi gibi bilgiler ve ürün özellikleri  inciaykitap.com  adresinden temin edilmektedir. 

3.2.- Ürün Teslimatına İlişkin Hükümler: 

Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 21 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesine kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir.

Ürünün Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı zorunlu sebepler veya ulaşımı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise bu durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde Alıcı'nın ödediği tutar 10 gün içinde Alıcı'ya nakden ve defaten ödenir.

 

inciaykitap.com  tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde fatura eşliğinde teslim eder.

Kargo  bedeli ise; 50.Liraya kadar olan alışverişlerde ürün bedeline dahil edilmiştir. 50.-lirayı aşan ürün taleplerinde ise alıcı ile yapılacak görüşme ile belirlenecek olan kargo ücreti, talep edilen ürün bedeline ilave edilir. 

 

3.3.- Sipariş Tutarı: TUTAR TL(KDV Dahildir)

3.4.- Ödeme Şekli: Talep edilen ürün bedelinin ilgili alanda belirten banka veya posta çeki hesabına yatırılarak, ödeme belgesinin bir örneğinin iletişim adresine gönderilmesini ve havale bedelinin Satıcı'nın hesabına ulaşmasını takip eden 3 iş günü içerisinde Alıcı tarafından talep edilen sözleşmede belirtilen ürün/ürünler Satıcı tarafından Satıcı'nın çalıştığı kargo ile Alıcı'nın belirttiği posta adresine gönderilmek üzere kargoya teslim edilir. Olaki Alıcı'nın havale bedeli, Satıcı'nın hesabına çeşitli nedenlerle geçmemesi durumunda, Satıcı ürün/ürünleri Alıcı'ya göndermeme hakkına sahiptir. 

3.5.- Alıcı’nın Satıcı’ya ait ilgili alanlara girdiği teslimat ve fatura adresi aşağıdaki gibidir:

Teslimat Adresi : Alıcı teslimat adresi

Fatura Adresi : Alıcı fatura adresi

4-Genel Hükümler

4.1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

4.2. KDV oranları tekstil ürünleri, çanta ve kitap için %8, dergiler için %1, müzik, video, bilgisayar, elektronik ürünleri ile kargo için %18'dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte aynen uygulanacaktır. Her koşulda, devletin ürün ve kalem özelinde tanımladığı oranlar geçerlidir.

4.3. Satıcı, ürün teslimatında hizmetinden faydalandığı kargo şirketini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

4.4. Siparişe ilişkin ürün paketi teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Alıcı tarafından teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen
paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Bu tutanak bilgi@inciaykitap.com 
adresine bir e-posta aracılığıyla bildirilmelidir. Satıcı, gerekli çalışmaları yaparak en kısa zamanda teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.

4.5. İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini bozduğu ve dolayısıyla yeniden satılabilme ihtimalini ortadan kaldırdığı için iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

 

5-Vazgeçme Hakkı (Cayma Hakkı)

Alıcı'nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden vazgeçme (cayma) hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı Satıcı taahhüt eder.

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının Alıcı tarafından kullanılması için, öngörülen süre içinde Satıcı'ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış,satış özelliğinin ortadan kalkmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.

 

6-Cayma Hakkı Kullanılamayan Ürünler

Ambalajı bozulmuş, özelliği zedelenmiş ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünler için iade talebinde bulunulamaz.

 

7-İade Şekli

Alıcı cayma hakkını kullanarak iade talebinde bulunması durumunda, sipariş ettiği ödeme şekline göre Alıcı’nın hesabına ödenen bedel iade edilir.


8-Mücbir Haller

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak

bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

9-Talep ve Şikâyetler

Alıcı, talep ve şikâyetlerini Satıcı'nın iş bu sözleşmede yer alan iletişim adreslerine yapabilir.

 

10-Borçlunun Temmerüdü

Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde; Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Alıcı’nın temerrüdünün Satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Alıcı herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

11-Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş

verdiğini kabul ve beyan eder.

 

Satıcı: İnciay Yapımcılık  Filimcilik Yayıncılık Reklamcılık Matbaacılık İth.İhr.Tic. ve  San. Ltd.Şti. (inciaykitap.com) 

Adres: Sağlık Mah. 86013 sk. No:35 Kat:1 Toroslar /MERSİN 

Telefon: 0 324.336 76 89 Gsm: 0536 748 32 05 / 0532 771 11 91

Web Adresi: www.inciaykitap.com / www.inciayyapim.com

E-posta: bilgi@inciaykitap.com

Alıcı: Sipariş verdiği alanda belirtilen adres,  Alıcı’nın adresidir.

İşlem Tarihi ve Saati: Sipariş verilen ürünün tarihi ve saatidir.